Fúzie a akvizície

Prirodzenou súčasťou podnikania v trhových podmienkach sú akvizície a fúzie spoločností. Dôvody vyhľdávanie týchto aktivít a transakcií sú veľmi rozmanité. V závislosti od toho, na ktorej strane transakcie sa záujemca nachádza sa môže jednať napríklad o snahu získania vyššieho trhového podielu, posilnenie konkurenčnej pozície alebo vstup na nové trhy. V iných prípadoch môže byť dôvodom  získanie know-how alebo strategického partnera pre svoj vlastný rozvoj, rozšírenie vlastnej činnosti o nové aktivity alebo získanie výhod synergických efektov. Bežným dôvodom je však aj utlmenie alebo ukončenie podnikateľských aktivít, likvidácie spoločností alebo prevod podnikov či obchodných podielov ako následok absencie generačných nástupcov pôvodných vlastníkov.     

Využitie našich skúseností v oblasti financovania a spoluprácu s ďalšími externými partnermi sústreďujeme aj do poskytovania komplexných služieb transakčného poradenstva pri fúziách a akvizíciách (M&A). Klientom ponúkame zastupovanie v samotnom procese individuálnych transakcií na strane kupujúceho (buy-side), resp. na strane predávajúceho (sell-side). 

Naša spoločnosť využíva medzinárodné platformy a siete M&A trhu pri vyhľadávaní investorov a záujemcov o akvizície a fúzie. Pri evaluáciách transakcií, zhodnotení rizík a nastavovaní financovania fúzií a akvizícií využívame vlastné analytické nástroje a know-how. Realizáciu služieb dopĺňame o profesionálne partnerské služby daňového a právneho poradenstva pri procese due-dilligence a pri samotnej finalizácii transakcie.