Právne informácie

CAC FINANCE je akciová spoločnosť založená dňa 5.apríla 2017 so sídlom v Trenčíne. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je finančné sprostredkovanie s poskytovanie súvisiacich služieb v oblasti financovania s primárnym zameraním na firemnú klientelu. Bližšie informácie k predmetu činnosti spoločnosti a ostatných právnych aspektoch sú k dispozícii na nižšie uvedených odkazoch. 

GDPR
NDA