top of page

Kontaktné údaje

CAC Finance a.s.

Sídlo a centrála spoločnosti


Kniežaťa Pribinu 184/2
911 01 Trenčín

Email: info@cacfinance.eu
Tel: +421 43 526 6397

Mobil: +421 905 407 117

Mobil: +421 911 727 747

Pobočka Bratislava

v krátkej dobe

na novej adrese

Email: bratislava@cacfinance.eu
Mobil: +421 948 480 101

Pobočka Trnava

Michalská 9
917 01 Trnava

Email: trnava@cacfinance.eu
Mobil: +421 905 657 222

Pobočka Žilina 

Sládkovičova 6

010 01 Žilina

Email: zilina@cacfinance.eu
Mobil: +421 905 205 899

bottom of page