top of page

Náš príbeh ... 

Myšlienka vzniku CAC FINANCE sa zrodila v polovici druhého desaťročia nového milénia, v období keď sa finančné služby u nás v dôsledku globálnych trendov začali rýchlejšie transformovať. Zavádzaním moderných technológií, digitalizáciou a úsporami v oblasti personálnych kapacít, ktorými banky a ostatné finančné inštitúcie reagujú na fintechovú revolúciu, sa aj z odvetvia finančných služieb postupne vytráca osobný prístup. 

CAC FINANCE sme založili v roku 2017, ako vyústenie dlhoročného profesionálneho pôsobenia v oblasti korporátneho a assetového financovania. V dobe vzniku spoločnosti nás spájali nielen spoločné obchodné aktivity, vzťahy s klientami, ale aj podobné myslenie a v neposlednom rade aj dlhoročné priateľstvá.

 

Návrat k značke CAC, známej z minulosti, vznikol zo sentimentu k spomienkam, keď sa pred viac ako 20-timi rokmi ešte len formoval trh lízingového financovania na Slovensku a pri hľadaní prístupov k jeho problematike vznikal úžasný priestor na kreativitu, odvahu a tvorbu dlhoročných osobných vzťahov. Odkaz tejto doby, ku ktorej nepochybne patrí aj značka CAC, sa dnes snažíme vnášať osobný prístup v spojení s modernými riešeniam pri poskytovaní služieb našim klientom. 

Služby v oblasti poradenstva a nezávislého sprostredkovania korporátneho financovania majú vo vyspelých ekonomikách EÚ dlhodobú tradíciu. Na rozdiel od hypotekárneho, poistného či investičného sprostredkovania je brokerage financovanie v korporátnom segmente na našom trhu prakticky neznámy. Obchodné aktivity v tejto oblasti sú takmer výlučne sústredené do interných a kaptívnych sietí bánk a lízingových spoločností. Nezávislé poradenstvo, ktoré v prospech klientov zvyšuje možnosti výberu, dostupnosti, adresnosti a konkurencieschopnosti finančných služieb a tiež outsourcing manažmentu financovania na našom trhu dlhodobo absentuje.  A práve tu sa CAC FINANCE profiluje ako prvá nezávislá sieť na Slovensku, ktorej špecializácia je zameraná na komplexné služby v oblasti financovania, sprostredkovania a distribúcie produktov bánk a lízingových spoločností pre firemný segment. 

V súčasnosti CAC FINANCE združuje profesionálov, ktorí sa aktívne podieľajú na jej riadení, rozvoji obchodnej siete a zavádzaní nových prístupov pri poskytovaní svojich služieb. Vo vzťahu k neustále sa meniacim podmienkam na trhu financovania v korporátnom ale aj privátnom segmente zohľadňujeme moderné trendy a princípy  Data & Business & Finance Intelligence.

bottom of page