top of page

Právne informácie

CAC FINANCE je akciová spoločnosť založená dňa 5.apríla 2017 so sídlom v Trenčíne. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je ekonomického a podnikateľské poradenstvo, finančné sprostredkovanie a poskytovanie súvisiacich služieb v oblasti financovania s primárnym zameraním na firemnú klientelu. Bližšie informácie k predmetu činnosti spoločnosti a ostatných právnych aspektoch sú k dispozícii na nižšie uvedených odkazoch. 

bottom of page