top of page

Lízing a úver

V rámci portfólia služieb assetového financovania zabezpečujeme financovanie potrieb pre podnikateľov a súkromné osoby formou finančného lízingu, operatívneho lízingu a úverov. Spolupracujeme s najvýznamnejšími lízingovými spoločnosťami na Slovensku so širokou paletou možností a výberu tých najlepších podmienok. Naše know-how spočíva v dokonalom poznaní trhu, silných a slabých stránok aktuálne dostupných produktov a špecializácie finančných partnerov. V závislosti od zložitosti transakcií sprevádzame klienta celým procesom výberu financovania, prípravy podkladov, schvaľovania až po jeho čerpanie. ​

Cars for Sale

Predmety na ktoré zabezpečujeme financovanie

Nové a jazdené osobné a úžitkové automobily a motocykle
Dopravná technika nad 3,5 t. celkovej hmotnosti
Stavebná a manipulačná technika
Poľnohospodárska a lesná technika
Manipulačná technika
Priemyselné stroje a zariadenia, technologické celky
IT technológie 
Zdravotnícka technika
Nehnuteľnosti
Spätný lízing a úver hnuteľného aj nehnuteľného majetku

bottom of page