top of page

Novinky a tlačové správy

CAC FINANCE spustila do prevádzky nový CRM systém v spolupráci s partnerskou spoločnosťou NETGRIF

04.09.2020

 

V treťom kvartáli roku 2020 sme ukončil investíciu do vývoja vlastnej sofwarovej infraštruktúry v spolupráci s vývojárskou spoločnosťou NETGRIF (www.netgrif.com). Informačný systém sa skladá z integrácie CRM a work-flow systému na báze online a cloudového riešenia. Účelom systému je podpora pri správe a procesoch obchodných transakcií, správe klientskych vzťahov , interného reportingu a výkazníctva pre Národnú Banku Slovenska. Modulárna architektúra systému umožňuje jeho budúce rozširovanie o nové funkcionality smerujúce k integrácii ďalších digitálnych a informačných nástrojov  risk-manažmentu a business intelligence.

CAC FINANCE sa stala členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

07.08.2020

 

V rámci stratégie rozvoja našich obchodných aktivít venujeme v CAC FINANCE veľkú pozornosť agropotravinárskemu sektoru, v ktorom pôsobí mnoho našich klientov. Dlhoročné skúsenosti nášho obchodného tímu týkajúce sa financovania podnikateľských subjektov pôsobiacich v týchto odvetviach sme pretavili do uzavretia spolupráce so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. CAC FINANCE sa tak stalo exkluzívnym partnerom členských spoločnosti združených v SPPK pre oblasť finančného sprostredkovania a firemného financovania. Zároveň im poskytujeme prístup k akciovým ponukám nákupu a financovania automobilov vybraných partnerských značiek.

CAC FINANCE má v portfóliu už 17 zmluvných partnerov pre poskytovanie služieb v oblasti financovania 

16.03.2020

 

V CAC FINANCE sa neustále snažíme o rozširovanie a skvalitňovanie portfólia služieb dostupných našim  klientom a to predovšetkým formou zmluvnej spolupráce s najlepšími subjektami poskytujúcimi finančné a k nim doplnkové služby na trhu. Od svojho vzniku preto postupne budujeme našu zmluvnú bázu a partnerskú spoluprácu s bankami, lízingovými spoločnosťami, poistnými maklérmi, profesijnými združeniami, importérmi, poradenskými spoločnosťami a ďalšími partnermi poskytujúcimi služby v oblasti financovania. V súčasnosti už pre tento účel disponujeme portfóliom 17 zmluvných partnerov, ktorých môžete nájsť aj na našej webovej stránke v sekcii Referencie. 

CAC FINANCE uzavrela spoluprácu s medzinárodnou právnou kanceláriou LitFin v kauze kartelu výrobcov dopravnej techniky

10.01.2020

 

Medzinárodná právnická kancelária LitFin sa venuje ako jedna z mála spoločností kauze kartelu výrobcov nákladnej dopravnej techniky, ktorým z dôvodu protiprávnych dohôd o cenách v období od roku 1997 do roku 2016 udelila Európska komisia rekordnú pokutu 3,8 miliardy EUR. V tej súvislosti vznikli poškodeným dopravcom a spoločnostiam ktoré nakupovali nároky na odškodnenia ktoré si môžu uplatniť v súdnych konaniach na území Európskej únie. CAC FINANCE pomáha svojim klientom aj v tejto oblasti a to práve na základe zmluvnej spolupráce s advokátmi zo skupiny LitFin (www.litfin.cz). 

CAC FINANCE začala využívať informačné, databázové a analytické nástroje CRIBIS Univerzálny register a FINSTAT Premium

10.01.2020

 

Pri poskytovaní našich služieb je nevyhnutné mať kvalitné informácie o našich klientoch, odvetviach v ktorých podnikajú a ďalších subjektoch ktoré pôsobia na trhu v priamej či nepriamej súvislosti s ich činnosťou. CAC FINANCE začal využívať na zmluvnej báze databázové a analytické nástroje CRIBIS od spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Tá je súčasťou celosvetovej skupiny CRIF S.p.A. a na Slovenska zabezpečuje prevádzku bankového a nebankového úverového registra, a súčasne poskytuje databázové a analytické služby na poli biznis informácií.  V súbehu s rozšírenými dátovými informáciami od spoločnosti FINSTAT tak má CAC FINANCE k dispozícii kvalitné informačné nástroje pre poskytovanie služieb v oblasti financovania, zhodnotenia rizík a trhových analýz. 

bottom of page