top of page

Špecializované služby

Naše možnosti nekončia pri štandardných službách finančného sprostredkovania a súvisiacich doplnkových službách. Náš tím profesionálov zabezpečuje v spolupráci s externými partnermi ďalšie služby pre podnikateľov v oblasti špecifických potrieb financovania a využitia informačných technológií. Jedná sa o oblasť "na mieru šitých" špecializovaných druhov financovania, manažment a auditing financovania, risk-assesment a ďalšie činností týkajúce sa efektivity a účelnosti financovania podnikateľských zámerov našich klientov. K tomu poskytujeme aj podporné služby v oblasti Business & Data & Finance intelligence na báze IT riešení v spolupráci s renomovanými partnermi, tak aby rozhodnutia našich klientov vychádzali vždy z dokonalého poznania vlastných možností a smerovali k dosahovaniu stanovených cieľov. 

Graph

Podnikateľské poradenstvo a služby v oblasti špecifických potrieb a foriem financovania, ktoré zabezpečujeme

Auditing firemného financovania a jeho optimalizácia a diverzifikácia
Reštrukturalizácie dlhov (sanačné, optimalizačné) 
Modelovanie a architektúra korporátneho financovania 
Work-outové a remarketingové riešenia problematických aktív a dlhov
Strategické, hybridné a mezzanínové financovanie
Private-equity financovanie
Investičné crowdfundingové financovanie
Fintellingence riešenia v oblasti IT  (business & finance & data processing) 

bottom of page