top of page

Financovanie nehnuteľností, projektov a startupov

Pre klientov z firemného segmentu ponúkame špecializované služby pri požiadavkách na financovanie ich investičných zámerov kúpy alebo výstavby komerčných nehnuteľností.  V tejto oblasti poskytujeme aj odborné poradenstvo pri príprave návrhov a riešení financovania rezidenčných a IBV projektov. V spolupráci s projektovými tímami bánk, poradenskými spoločnosťami v oblasti developmentu nehnuteľností a právnych služieb, dopĺňame klientom naše služby v oblasti financovania do ucelenej podoby pre realizáciu projektov nehnuteľností rôzneho zamerania. 

Office

Naše rozsiahle skúsenosti ponúkame klientom aj pri službách sprostredkovania financovania investičných projektov realizovaných s podporou štrukturálnych fondov EÚ a ďalších dotačných programov. S partnerskými poradenskými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti prípravy projektov EÚ fondov spolupracujeme pri návrhu financovania a samotné finančné riešenie finalizujeme s partnerskými bankami, alebo lízingovými spoločnosťami. 

Taktiež zabezpečujeme návrhy a sprostredkovanie crowdfundingového financovania startupov či ambicióznych investičných príležitostí, a to v spolupráci s renomovanými partnerskými spoločnosťami. Klientom tak vieme zastrešiť celý proces riešenia investičných zámerov formou komplexnej služby. 

bottom of page