top of page

Poistenie

Financovanie podnikateľských zámerov ale aj súkromných potrieb týkajúcich sa majetku (aktív) sa nepochybne spája so snahou o minimalizovanie rizík vzniku finančných strát v dôsledku jeho zničenia, krádeže alebo iného znehodnotenia. V spolupráci s najväčšími poistnými maklérmi a finančnými domami na trhu zabezpečujeme našim klientom komplexné možnosti majetkového poistenia pre podnikateľov aj súkromné osoby a to nielen na účely a predmety spojené s ich financovaním.  

Firehose

V oblasti poistenia zabezpečujeme nasledovné poistné produkty

Havarijné, povinné zmluvné a doplnkové poistenie motorových vozidiel a dopravnej techniky

All-risk poistenie hnuteľného majetku (stroje a zariadenia)​

Poistenie nehnuteľného majetku

Poistenie prevádzkových rizík podnikateľov (prerušenie prevádzky, všeobecná zodpovednosť)​

Profesijné poistenie zodpovednosti

bottom of page